Политика на Приватност обрасци - АЛКАЛОИД АД Скопје

Барање за бришење на лични податоци

Барање за ограничување на обработката на лични податоци

Барање за пристап до лични податоци

Барање за повлекување на согласност

Барање за исправка на лични податоци

Приговор